Strona Główna

Działalność ALLMED:
Specjalistyczne usługi z zakresu rentgenodiagnostyki

RTG – zdjęcia cyfrowe 

  • RTG zęba zewnątrzustne
  • Cyfrowe zdjęcia RTG zgryzowe
  • Cyfrowe zdjęcia RTG skrzydłowo-zgryzoweC
  • Cyfrowe zdjęcia RTG panoramiczne
  • Cyfrowe zdjęcia RTG stawów skroniowo-żuchwowych w różnych projekcjach
  • Cyfrowe zdjęcia RTG zatok szczękowych
  • Cyfrowe zdjęcia RTG kefalometryczne

Tomografia komputerowa

  • Tomografia komputerowa – staw skroniowo-żuchwowy w różnych projekcjach
  • Tomografia komputerowa – zatoki szczękowe
  • Tomografia komputerowa – szczęki i żuchwy